کهکشان

مأموریت ما

هسته اولیه تیم آکادمی آموزشی کهکشان از اعضای فعال موسسه خواجه نصیرالدین طوسی شکل گرفته و تمام محتوای آن نیز توسط همین موسسه تأمین می‌گردد. این گروه با رصد و درک واقعیت امروز جامعه که همان جنگ نرم می‌باشد اقدام به فعالیت اختصاصی در حوزه آموزش سواد رسانه نموده است. موسسه طوسی با سازمان‌های دولتی، نهادهای اجتماعی و موسسات خصوصی بسیاری در داخل و خارج از کشور فعالیت داشته و به عنوان فعال‌ترین و بزرگترین موسسه خصوصی آموزش سواد رسانه در کشور می‌باشد.

ماموریت کهکشان

تنها با یک کلیک کهکشانی شوید

آمار های کهکشانی

اعدادی رو به کهکشان

دقیقه آموزش

۰

رویداد

۰

مخاطبین

۰

به دنبال ما میگردین؟

در شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید.

راه های ارتباطی

Asset 3

آدرس کانال ما در شبکه های اجتماعی

kahkeshan_app