رزومه استاد

مهندس مصطفی ضابط

عناوین تدریس شده در کهکشان

دوره وبیناری تبلیغ دینی در فضای مجازی
دوره وبیناری آموزش فتوشاپ
دوره وبیناری فرصت‌ها و تهدید‌های فضای مجازی
دوره راهکارهای مدیریت رسانه در خانواده
دوره الزامات حضور در فضای مجازی
پخش ویدیو